Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w Sklepie internetowym dixielion.com

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Sklepie internetowym (dalej jako „Sklep Internetowy”). Administratorami Sklepu internetowego jest Dixie Lion Katarzyna Dikolenko ul. Modrzewiowa 1 32-091 Masłomiąca, NIP 6252466020.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator Sklepu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem Usług dostępnych na stronie internetowej (w szczególności możliwości złożenia Zamówienia w Sklepie) nie są osoby poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących osób poniżej 16 roku życia.

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorami danych osobowych za pomocą:

 • poczty elektronicznej: pracowania@dixielion.com
 • poczty tradycyjnej: Dixie Lion Katarzyna Dikolenko ul. Modrzewiowa 1 32-091 Masłomiąca, NIP 6252466020.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło, płeć; jeżeli rejestracja Konta następuje za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Google+, Facebook) zbieramy Twoje imię i nazwisko, a jeżeli rejestrujesz się przy zakupie Towarów zbieramy Twoje imię i nazwisko i dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak adres do wysyłki; w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta takich jak: prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia, przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie oraz przy zakupie Towarów;
 • w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i zakupu Towaru, tj. przeglądanie stron www Sklepu Internetowego, wyszukiwarka Towarów, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie Towarów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;
 • w celu wykonania umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia zamówionych Towarów do Ciebie, skontaktowania się z Tobą w sprawie zamówienia), tj. przetwarzamy dane osobowe podane przy zamówieniu takie jak imię i nazwisko, adres do wysyłki, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, dane dotyczące płatności za zamówienie, jeżeli płatność jest za pośrednictwem platformy płatniczej, przetwarzamy dane takie jak kwota i data płatności, numer rachunku bankowego;
 • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. wydania faktury VAT), tj. przetwarzamy dane osobowe podane przy zamówieniu takie jak imię i nazwisko, adres do wysyłki, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer NIP;
 • w celu weryfikacji i rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania związane z realizacją umowy, tj. przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej reklamacji lub pytania takie jak imię i nazwisko, adres do wysyłki, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer zamówienia;
 • w celu celów archiwalnych i statystycznych, tj. dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie Towarów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP.

Podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora Sklepu Internetowego jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania zawartej umowy o świadczenie Usług (tj. Regulaminu Sklepu internetowego). Przestrzegając zasady „domyślnej ochrony danych” oraz RODO w stosunku do danych przetwarzanych w innych celach niż wynikających z konkretnego przepisu prawa Administrator podkreśla, że w odniesieniu do każdego zdarzenia przetwarzania danych osobowych, dane te są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji określonego, zgodnego z prawem celu i przechowywane przez czas niezbędny do osiągnięcia tego celu.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych w formularzu rejestracyjnym w Sklepie Internetowym, podczas składania Zamówienia i związanych z tym czynności, jest brak możliwości korzystania z Usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego, w tym zawarcia umowy o świadczenie Usług.

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, tj. do czasu istnienia obowiązków przewidzianych dla Administratora Sklepu Internetowego przepisami prawa, w tym przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, oraz przez okres istnienia obowiązku prowadzenia dokumentacji. Okres przechowywania Twoich danych osobowych może również zależeć od celów i podstaw przetwarzania, o których mowa w poprzednim punkcie oraz od rodzaju i charakteru świadczonych Usług.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli nie ma już podstaw prawnych dla przetwarzania tych danych przez Administratora, w tym w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innej osobie lub żądać przesłania danych przez Administratora bezpośrednio do innej osoby, jeżeli jest to technicznie możliwe;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów lub na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

W celu wykonania ww. praw możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych, korzystając z adresu e-mail: pracowania@dixielion.com.

Cele przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem plików „cookies”

W Sklepie internetowym wykorzystywane są pliki „cookies”, które są to małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartphonie itp.) zawierające dane informacyjne, które są odczytywane przez serwer Sklepu internetowego przy każdorazowym połączeniu się z przeglądarką Twojego urządzenia końcowego (tak zwanymi „cookie”). Mogą być one używane przez Administratora Sklepu Internetowego własne oraz w celu współpracy z partnerami biznesowymi Administratora Sklepu Internetowego oraz reklamodawcami.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

 • dostosowania zawartości Sklepu Internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu Internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika Sklepu Internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu Internetowego mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego.

Pliki „cookies” umieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu Internetowego oraz odczytywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem Sklepu Internetowego reklamodawców, partnerów i podmioty trzecie, w szczególności związane z korzystaniem z narzędzi reklamowych Google AdWords, Facebook.com oraz systemu analitycznego Google Analytics.

Więcej informacji o plikach „cookies” znajdziesz w plikach pomocy Twojej przeglądarki internetowej.

Wykorzystanie narzędzi analitycznych i reklamowych

W Sklepie Internetowym stosowane są narzędzia analityczne i reklamowe, które gromadzą dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym oraz Twojej aktywności na stronach internetowych oraz poza Sklepem internetowym (w szczególności dane dotyczące Twojego zachowania w sieci oraz dane dotyczące wykorzystywanej przez Ciebie technologii, w szczególności adres IP i identyfikatory urządzeń końcowych), w celu dostosowania treści reklamowych prezentowanych Ci w Sklepie internetowym oraz poza nim do Twoich preferencji. W związku z wykorzystywaniem narzędzi analitycznych i reklamowych przetwarzamy dane takie jak dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym, dane dotyczące Twojej aktywności na stronach internetowych oraz poza Sklepem internetowym (np. informacje o przeglądanych przez Ciebie stronach internetowych, informacje o Twoich zainteresowaniach, historię zamówień, dane dotyczące Twojej lokalizacji), dane dotyczące Twojej aktywności na urządzeniach i w serwisach związanych z technologią reklamową (np. identyfikatory urządzeń końcowych, adres IP, dane dotyczące wykorzystywanej przez Ciebie technologii, dane dotyczące Twojego zachowania w sieci), dane z plików cookies, dane z narzędzi analitycznych, a także dane otrzymywane od partnerów zewnętrznych i dostawców usług analitycznych i reklamowych.

Przetwarzanie danych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i reklamowych odbywa się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, z wyłączeniem plików „cookies” niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania Sklepu Internetowego, które przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu Administratora Sklepu Internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. zapewnienia poprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności w celu dostosowania zawartości Sklepu Internetowego do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego. Przetwarzanie danych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i reklamowych odbywa się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w celach związanych z wykonywaniem Umowy (tj. Regulaminu Sklepu Internetowego) jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania zawartej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych, w tym w celach marketingu bezpośredniego Administratora Sklepu Internetowego oraz reklamodawców, jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w celach związanych z korzystaniem z narzędzi analitycznych i reklamowych, jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Sklepu Internetowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Sklepu Internetowego mogą być przekazywane osobom upoważnionym przez Administratora Sklepu Internetowego, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora Sklepu Internetowego, np. dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług analitycznych i reklamowych. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania, organom nadzoru, organom publicznym, w zakresie i celu wskazanym przez obowiązujące przepisy prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli nie ma już podstaw prawnych dla przetwarzania tych danych przez Administratora, w tym w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innej osobie lub żądać przesłania danych przez Administratora bezpośrednio do innej osoby, jeżeli jest to technicznie możliwe;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów lub na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

W celu wykonania ww. praw możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych, korzystając z adresu e-mail: pracowania@dixielion.com.

Więcej informacji

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwane dalej RODO.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zmiana Polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach niniejszej Polityki prywatności Administrator poinformuje Cię drogą elektroniczną (na adres e-mail, który podałeś podczas rejestracji Konta lub składania Zamówienia) lub poprzez opublikowanie zmienionej Polityki prywatności w Sklepie Internetowym. Zmieniona Polityka prywatności wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia jej opublikowania w Sklepie Internetowym. Jeżeli nie zgadzasz się z wprowadzonymi zmianami, masz prawo w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Usług dostępnych w Sklepie Internetowym.