Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.dixielion.com umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep jest prowadzony przez firmę:

Dixie Lion Katarzyna Dikolenko

ul. Targowa 9

42-460 Przeczyce

NIP: 6252466020 REGON: 380957309

Zwany dalej Sprzedawcą

3. Adres do korespondencji:

Dixie Lion Katarzyna Dikolenko

ul. Targowa 9

42-460 Przeczyce

e-mail: pracownia@dixielion.com

4. Zakup w sklepie internetowym dixielion.com oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2  do 6 dni roboczych.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

5. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu – w przypadku wysyłki kurierem) nie będą rozpatrywane.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym dixielion.com są podane w złotych polskich.

8. Sprzedawca wystawia fakturę na zakupiony towar. Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT, i nie wystawia faktur VAT.

9. Sprzedawca prowadzi sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości odbioru osobistego zamówionego towaru.

10. Klient rejestrujący się w serwisie dixielion.com wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji przesyłki, dostawy lub otrzymywania dodatkowych informacji od serwisu dixielion.com, a serwis dixielion.com zobowiązuje się do zachowania danych podanych przez Klienta w poufności.

11.  W sklepie internetowym można dokonywać płatności w następujący sposób:

11.1  Gotówkowa płatność za pobraniem u kuriera. Nie ma możliwości płatności kartą u kuriera.

11.2 Przelewem bankowym na rachunek w IDEA BANK S.A. Nr rachunku będzie wskazany podczas zamówienia.

11.3  Kartą płatniczą za pośrednictwem PRZELEWY24.PL (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068)

11.4  Przez operatora szybkich płatności bankowych - PRZELEWY24.PL, PAYPRO S.A. (jak w pukncie 11.3)

III. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres:

Dixie Lion Katarzyna Dikolenko

ul. Targowa 9

42-460 Przeczyce

e-mail: pracownia@dixielion.com

2. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta. W przypadku uznania reklamacji, kwota zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Dixie Lion Katarzyna Dikolenko

ul. Raciborska 15B / 22

30-384 Kraków

e-mail: pracownia@dixielion.com

17. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych przez Klientów do Sprzedawcy w formie dostawy "za pobraniem".

IV. Polityka Zwrotów

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami klient dokonujący zakupu na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów, w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem należy poinformować sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Formularz zwrotu do pobrania z http://dixielion.com/dlkd_form_zwrot.pdf

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres:

Dixie Lion Katarzyna Dikolenko

ul. Raciborska 15B / 22

30-384 Kraków

e-mail: pracownia@dixielion.com

Z dopiskiem: zwrot

Numer kontaktowy w sprawie zwrotów: +48 507 115 331

2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3. Sprzedawca może zaproponować Klientowi, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli Sprzedawca nie złożył takiej propozycji Klientowi:

3.1. Klient zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

3.2 Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze zwracany towar Klient powinien zwrócić towar wysyłając go na adres wskazany w korespondencji mailowej od Sprzedawcy

do zgłoszenia Klienta.

3.3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania

z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

5. Jeśli towar jest zepsuty bądź niezdatny do użytku z winy Sprzedawcy klient ma prawo dokonać zwrotu. Aby zwrot został uwzględniony, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedawcę telefonicznie pod nr telefonu 507 115 331 lub pisemnie na adres adres e-mail pracownia@dixielion.com.

6. Zwracany towar należy przesłać na adres:

Dixie Lion Katarzyna Dikolenko

ul. Targowa 9

42-460 Przeczyce

e-mail: pracownia@dixielion.com